Wednesday, August 3, 2011

mpsconline.gov.in

mpsconline.gov.in
Here you can able to register with MPSC Online Application System for Maharashtra Public Service Commission examinations.
On this side http://mpsconline.gov.in/html/index.php
चलनाद्वारे शुल्क भरल्यानंतर प्राप्त झालेला Transaction ID पुन्हा Login करुन नोंदणी न केल्यास अर्ज नाकारला जाईल.अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकास होणारी गर्दी व उदभवणार्‍या अडचणी टाळण्यासाठी उमेदवारांनी तात्काळ अर्ज सादर करावेत. अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर नेटवर्कबाबत अथवा यासंदर्भात प्राप्त होणार्‍या इतर कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही.

0 comments: